Քեմբրիջի համալսրանի անգլերեն լեզվի գնահատման բաժնի Լիազորված թեստային կենտրոն Հայաստանում

Անգլերեն երեխաների համար

Մեզ համար անգլերեն սովորելը ավելին է քան քննություններն ու գնահատականները: Այն մեզ օգնում է վստահորեն հաղորդակցվել և հասանելի է դարձնում բազում հնարավորություններ: Մեր որակավորումները ստեղծված են հատուկ դպրոցական տարիքի աշակերտների համար, որոնք նրանց օգնում են միշտ նպատակասլաց լինել:

Cambridge Assessment English-ի հետ համագործակցությունը նշանակում է հասանելի դարձնել տարբեր քննություներն ու մշտապես ստանալ աջակցության: Որպես դասավանդման որակավորումներ և դասընթացներ անցկացնող առաջատար կենտրոն` մենք օգնում ենք ուսուցիչներին մշտապես զարգացնել իրենց մասնագիտական հմտությունները:

Let’s look in more detail at the learning journey

We offer a seamless journey from Pre A1 Starters to C2 Proficiency. Each exam is carefully designed to consolidate the skills developed at the previous level, and lay the foundations for future success.

Pre A1 Starters

This is the first of three exams for young learners. All three exams help younger children take their first steps towards learning English.

Pre A1 Starters

This is the first of three exams for young learners. All three exams help younger children take their first steps towards learning English.

Pre A1 Starters

This is the first of three exams for young learners. All three exams help younger children take their first steps towards learning English.

Pre A1 Starters

This is the first of three exams for young learners. All three exams help younger children take their first steps towards learning English.

Pre A1 Starters

This is the first of three exams for young learners. All three exams help younger children take their first steps towards learning English.

Pre A1 Starters

This is the first of three exams for young learners. All three exams help younger children take their first steps towards learning English.

en_US
hy en_US